Amedeo Modigliani
Amedeo Modigliani's Oil Paintings
Amedeo Modigliani Museum
July 12, 1884 – January 24, 1920. Italian artist.

About Us
email

90,680 paintings total now
Toll Free: 1-877-240-4507

  
  

Modigliani Gallery.org, welcome to visit and enjoy!
ModiglianiGallery.org
 

Amedeo Modigliani
Crouched Nude (mk39)

ID: 25575

Amedeo Modigliani Crouched Nude (mk39)
Go Back!Amedeo Modigliani Crouched Nude (mk39)


Go Back!


 

Amedeo Modigliani

Italian Expressionist Painter and Sculptor, 1884-1920 Amedeo Clemente Modigliani (July 12, 1884 ?C January 24, 1920) was an Italian artist of Jewish heritage, practicing both painting and sculpture, who pursued his career for the most part in France. Modigliani was born in Livorno (historically referred to in English as Leghorn), in northwestern Italy and began his artistic studies in Italy before moving to Paris in 1906. Influenced by the artists in his circle of friends and associates, by a range of genres and art movements, and by primitive art, Modigliani's œuvre was nonetheless unique and idiosyncratic. He died in Paris of tubercular meningitis, exacerbated by poverty, overworking, and an excessive use of alcohol and narcotics, at the age of 35.  Related Paintings of Amedeo Modigliani :. | Portrat der Madame Reynouard | Portrait of Chaim Souting | Portrat des Monsieur Lepoutre | Nude | Nudo Seduto |
Related Artists:
Paxton, William McGregor
American Painter, 1869-1941 was an American Impressionist painter. Born in Baltimore, the Paxton family came to Newton Corner in the mid-1870s, where William's father James established himself as a caterer. At 18, William won a scholarship to attend the Cowles Art School, where he began his art studies with Dennis Miller Bunker. Later he studied with Jean-L??on G??rôme in Paris and, on his return to Boston, with Joseph DeCamp at Cowles. There he met his future wife Elizabeth Okie, who also was studying with DeCamp. After their marriage, William and Elizabeth lived with his parents at 43 Elmwood Street, and later bought a house at 19 Montvale Road in Newton Centre. Paxton, who is best known as a portrait painter, taught at the Museum School from 1906 to 1913. Along with other well known artists of the era, including Edmund Charles Tarbell and Frank Benson, he is identified with the Boston School. Like many of his Boston colleagues, Paxton found inspiration in the work of the seventeenth-century Dutch painter Johannes Vermeer. Paxton was fascinated not only with Vermeer's imagery, but also with the system of optics he employed. He studied Vermeer's works closely, and discovered that only one area in his compositions was entirely in focus, while the rest were somewhat blurred. Paxton ascribed this peculiarity to "binocular vision," crediting Vermeer with recording the slightly different point of view of each individual eye that combine in human sight. He began to employ this system in his own work, including The New Necklace, where only the gold beads are sharply defined while the rest of the objects in the composition have softer, blurrier edges.
Charles Lennox-Wright
painted Catching a dream in before 1932
tidemand
Tidemand kom vid 17 års ålder till Köpenhamns konstakademi, studerade där i fem år, tänkte sedan utbilda sig till historiemålare i Munchen, men valde i stället på en kamrats råd Dusseldorf till studieort och reste dit 1837. Han blev elev av Theodor Hildebrandt, men tog tidigare intryck av Carl Friedrich Lessings relativt realistiska historiemåleri. Hans första större målning behandlade ett svenskt ämne, Gustaf Vasa talar till dalkarlarna vid Mora (1841). Målningen inköptes av Rhens och Westfalens konstförening samt förskaffade Tidemand ett resestipendium från Norge och beställning på en altartavla till Vor Freisers kirke i Kristiania. Han reste sedan till Munchen och Italien, återvände till Norge på ett kort besök sommaren 1842, gjorde en studieresa i fjälltrakterna för att samla material till en påtänkt fosterländsk historiemålning, men kom nu till klarhet över sitt mål. Han ville, som han själv yttrat, skildra detta kraftiga naturfolks karaktär seder och vanor. Hans första tavla i detta syfte var Sagoberätterskan 1844, inköptes av drottning Josefina och förskaffade konstnären medlemskap av svenska konstakademien. Efter nya studieresor i Norge målade han Söndagskväll i Hardanger köptes av Oscar I, på slottet i Kristiania och Gudstjänst i en landskyrka. Han bosatte sig 1845 på allvar i Dusseldorf och vann snart ett namn genom de norska bondelivsbilderna. Samma år målade Tidemand i samarbete med Hans Fredrik Gude den romantiska Brudefärden i Hardanger. Revolutionsoroligheterna hade vid denna tid drivit de norske konstnärerna hem till Norge, och det såg ut, som skulle konsten nu bli rotfäst i hemlandet. Impulsen till en nationell konst gavs, men då lugn åter inträdde, återvände konstnärerna till utlandet. Under de närmaste åren målade Tidemand för det av Oscar I uppförda lilla lustslottet Oskarshal, som pryddes av uteslutande norska konstverk, serien Norskt bondeliv. Hans sista arbete var förstudier till en aldrig utförd historiemålning, Kristian IV grundlägger Kristiania, beställd av Oscar II. Tidemand skapade även tre altartavlor. I samarbete med Gude målade han Afton på Kröderen (1849), Ljustring (1850), Likfärd på Sognefjorden (1853), Fiskare i fara (1859), med Sophus Jacobsen Lappar på renjakt (1873) och med Morten M??ller Sinclairs landstigning i Romsdalen (1875). Han blev av sin samtid hyllad som Norges främsta representativa konstnär. Hans betydelse ligger i att han i sin konst gav uttryck åt det nationella uppvaknandet i sitt hemland. På samma gång föreställde han det norska folket för den stora allmänheten i utlandet. I Tyskland betraktades han som en av de främsta representanter i samtidens konst. Han fick många utmärkelser såväl i Tyskland som i Paris och i England, och hans arbeten såldes till höga pris. Sina mest omtyckta målningar upprepade han med tillhjälp av flera medhjälpare gång på gång, några i ända till 12 exemplar. Många av hans arbeten är återgivna i kopparstick och litografi. L. Dietrichson utgav Adolph Tidemand, hans liv og hans værker (2 delar, 1878-79).


Amedeo Modigliani
All the Amedeo Modigliani's Oil Paintings
Supported by oil paintings and picture frames Copyright Reserved