Amedeo Modigliani
Amedeo Modigliani's Oil Paintings
Amedeo Modigliani Museum
July 12, 1884 – January 24, 1920. Italian artist.

About Us
email

90,680 paintings total now
Toll Free: 1-877-240-4507

  
  

Modigliani Gallery.org, welcome to visit and enjoy!
ModiglianiGallery.org
 

Amedeo Modigliani
Caryatid (mk39)

ID: 25459

Amedeo Modigliani Caryatid (mk39)
Go Back!Amedeo Modigliani Caryatid (mk39)


Go Back!


 

Amedeo Modigliani

Italian Expressionist Painter and Sculptor, 1884-1920 Amedeo Clemente Modigliani (July 12, 1884 ?C January 24, 1920) was an Italian artist of Jewish heritage, practicing both painting and sculpture, who pursued his career for the most part in France. Modigliani was born in Livorno (historically referred to in English as Leghorn), in northwestern Italy and began his artistic studies in Italy before moving to Paris in 1906. Influenced by the artists in his circle of friends and associates, by a range of genres and art movements, and by primitive art, Modigliani's œuvre was nonetheless unique and idiosyncratic. He died in Paris of tubercular meningitis, exacerbated by poverty, overworking, and an excessive use of alcohol and narcotics, at the age of 35.  Related Paintings of Amedeo Modigliani :. | Nude with a Hat (recto) | Reclining Nude with Loose Hair (mk38) | Portrait of Franck Burty Haviland | Reclining Nude (Le Grand Nu) | Portrat der Lunia Czechowska mit weiber Bluse |
Related Artists:
Juan de Espinosa
Spanish Baroque Era Painter, ca.1590-1641 Spanish painter. Details of his life are scarce. He is documented in Madrid and Toledo between 1612 and 1626, and while he is recorded as having painted religious pictures and portraits (untraced), he is only known today for his still-life paintings. Documents relating to another artist of the same name, known as Juan de Espinosa, dating from 1645 to 1677, concern a different painter.
georg von rosen
Johan Georg Otto von Rosen, född 13 februari 1843 i Paris, död 1923 i Stockholm, var en svensk konstnär och greve av ätten von Rosen. Han målade i den akademiska stilen, till stor del historiemåleri och porträtt. Han var professor vid Konstakademien 1880-1908 och dess direktör 1881-1887 samt 1893-1899. Som konstakademiens direktör kom han i stark konflikt med den nya generation av konstnärer som krävde reformer av akademiens utbildning och utställningsverksamhet, de så kallade opponenterna. Georg von Rosen föddes i Paris 1843 som son till generalkonsuln greve Adolf Eugene von Rosen (kallad "de svenska järnvägarnas fader") och hans hustru Euphrosyne Rizo-Rangabe. Hans första levnadsår förflöt i Paris, varifrån familjen flydde till Sverige under februarirevolutionen 1848. Han studerade 1855-1861 vid Konstakademien i Stockholm. 1862 besökte Rosen världsutställningen i London där han lärde känna belgaren Henri Leys' arbeten, målningar med scener från medeltiden och renässansen målade i ålderdomlig stil. Dessa verk gjorde ett stort intryck på von Rosen. Han skrev själv Stående hvarje dag i flere timmar, försjunken i åskådandet af dessa om en snart sagdt öfvermänsklig intuition vittnande bilder, som likväl flertalet i den stora hopen med likgiltighet skred förbi, drömde jag mig tillbaka in i en hänsvunnen tid och för mina yttre ögon försvann hela den öfriga utställningen, den omgifvande mängden, ja hela den existerande verlden! Då jag lemnade London, var jag på 14 dagar vorden 300 år äldre. Rosen uppsökte följande året mästaren i Antwerpen och tillbringade en tid i hans umgänge och i hans atelje. Återkommen till Sverige, inspirerad av mötet, målade han Sten Sture d.ä. intåg i Stockholm. Den medeltida stadsmiljön med det noggranna återgivandet av stenläggningen och den närmast osannolika rikedomen på byggnadsdetaljer känns igen från Leys målningar. von Rosen belönades med kunglig medalj för målningen, och blev hyllad och uppskattad av Oscar II på grund av bildspråket, som i hög grad uttryckte den oscarianska epokens ideal. Samma år begav han sig ut på resa och besökte Egypten, Palestina, Syrien, Osmanska riket, Grekland och Ungern där han studerade måleri. 1866 vistades han ett år i Rom och vistades sedan åter hos Leys fram till dennes död 1869. Därefter studerade han i Menchen under Karl Piloty och reste sedan vidare till Italien innan han återkom till Sverige 1871. Efter hemkomsten målade han Erik XIV och Karin Månsdotter. 1872 blev han ledamot av Konstakademien, 1874 blev han vice professor, 1879 kammarherre och 1880 professor i figurteckning och målning. 1881-1887 samt 1893-1899 var han direktör för Akademins läroverk. 1892-1900 var han även ordförande i Nordiska samfundet till bekämpande av det vetenskapliga djurplågeriet, numera Djurens Rätt. Han avled 1923 och förblev ogift under hela sitt liv.
Ramon Bayeu
1746-1793 Spanish Ramon Bayeu Gallery The biography of Jose del Castillo (Madrid, 14.10.1737-Madrid, 5.10.1793) shows that the artist, being in his youth one of the most appropriate painters for becoming a leader of the artistic movement of the Illustrious Absolutism, ends up performing secondary work, paintings for tapestry and some religious works of art, which was not the field where he could best display his talent. Jose del Castillo is a perfect example of how an unhappy destiny can influence on the professional life of a painter under the regime of that time. Surely the unhappy destiny, in point of fact, does not explain anything and we will have to find out the real reasons why one of the most promising careers in painting of the eighteenth century in Spain was crushed. Probably it was a combination of two unsuccessful elections, from our point of view, that excluded the figure of Jose del Castillo from the elite group of artists of that time.


Amedeo Modigliani
All the Amedeo Modigliani's Oil Paintings
Supported by oil paintings and picture frames Copyright Reserved